کار این معلم واقعا منو به وجد آورد. فوق العاده بود. از خانم سمیعی بخاطر این ای میل جالب و آموزنده بسیار بسیار ممنونم.

روزی معلمی از دانش آموزانش خواست که اسامی همکلاسیهایشان را بر روی دو ورق کاغذ بنویسند و پس از نوشتن هر اسم یک خط فاصله قراردهند .سپس از آنها خواست که درباره قشنگترین چیزی که میتوانند در موردهرکدام ازهمکلاسی هایشان بگویند ، فکر کنند و در آن خط های خالی بنویسند .بقیه وقت کلاس با انجام این تکلیف درسی گذشت و هرکدام از دانش آموزان پسازاتمام ،برگه های خود را به معلم تحویل داده ، کلاس را ترک کردند .روز شنبه ، معلم نام هر کدام از دانش آموزان را در برگه ای جداگانهنوشت ، وسپستمام نظرات بچه های دیگر در مورد هر دانش آموز را در زیر اسم آنهانوشتقلب .

روز بعد ، معلم برگه مربوط به هر دانش آموز را تحویل داد .شادی خاصی کلاس را فرا گرفت .معلم این زمزمه ها را ازکلاس شنید " واقعا ؟ " "من هرگز نمی دانستم که دیگرانبه وجود من اهمیت می دهند! " "من نمی دانستم که دیگران اینقدر مرادوست دارند . "دیگر صحبتی ار آن برگه ها نشد .معلم نیزندانست که آیا آنها بعد از کلاس با والدینشان در مورد موضوع کلاس بهبحث وصحبتپرداختند یا نه ، به هر حال برایش مهم نبود .آن تکلیف هدف معلم را برآورده کرده بود .دانش آموزان از خود و تک تک همکلاسیهایشان راضی بودند  

باگذشت سالها بچه های کلاس از یکدیگر دورافتادند . چند سال بعد ، یکی از دانشآموزان درجنگ ویتنام کشته شد و معلمش در مراسم خاکسپاری اوشرکت کرد .او تابحال ، یک سرباز ارتشی را در تابوت ندیده بود . پسر کشته شده ،جوان خوشقیافه وبرازنده ای به نظر می رسید .کلیسا مملو از دوستانسرباز بود . دوستانش با عبور از کنار تابوت وی ، مراسموداع را بجا آوردند . معلم آخرین نفر در این مراسم تودیع بود .به محض اینکه معلم در کنارتابوت قرار گرفت، یکی از سربازانی که مسئول حملتابوت بود ، به سوی او آمد وپرسید : " آیا شما معلم ریاضی مارک نبودید؟ "معلم با تکان دادن سر پاسخداد : " چراسرباز ادامه داد : " مارک همیشه درصحبتهایش از شمایاد می کرد . "پس از مراسمتدفین ، اکثر همکلاسی هایش برای صرف ناهار گرد همآمدند . پدر و مادر مارک نیز که در آنجا بودند ، آشکارا معلوم بود که منتظرملاقات با معلم مارک هستند .پدر مارک در حالیکه کیف پولش را از جیبشبیرون می کشید ، به معلم گفت :"ما میخواهیم چیزی را بهشما نشان دهیم که فکرمی کنیم برایتان آشنا باشد . "او با دقت دو برگه کاغذ فرسوده دفتریادداشت که ازظاهرشان پیدا بود بارها وبارها تا خورده و با نواریبه هم بسته شده بودند را ازکیفش در آورد .خانم معلم با یک نگاه آنها را شناخت . آن کاغذها ، همانیبودند که تمام خوبیهای مارک از دیدگاه دوستانش درونشان نوشته شده بود .مادر مارک گفت : " از شما به خاطر کاری که انجام دادید متشکریم . همانطور که میبینید مارک آن را همانند گنجی نگه داشته است . "همکلاسی های سابق مارک دور هم جمع شدند .چارلی با کمرویی لبخند زد وگفت : " منهنوز لیست خودم را دارم . اون رو در کشوی بالای میزم گذاشتم . "
همسر چاک گفت : " چاک از من خواست که آن را در آلبوم عروسیمان بگذارم . "مارلین گفت : " من هم برای خودم را دارم .توی دفتر خاطراتم گذاشتهام . "سپس ویکی ، کیفش را از ساک بیرون کشید ولیست فرسوده اش را به بچهها نشان داد وگفت :" این همیشه با منه . . . . " . " من فکر نمی کنم که کسیلیستش را نگه نداشته باشد . "معلم با شنیدن حرف های شاگردانش دیگرطاقت نیاورده ، گریه اش گرفت . او برایمارک و برای همه دوستانش که دیگر او رانمی دیدند ، گریه می کرد .سرنوشت انسانها در این جامعه بقدری پیچیدهاست که ما فراموش می کنیم این زندگیروزی به پایان خواهد رسید ، و هیچ یک از مانمی داند که آن روز کی اتفاق خواهد افتاد .بنابراین به کسانیکه دوستشان دارید و به آنها توجه دارید بگویید که برایتانمهم و با ارزشند ، قبلاز آنکه برای گفتن دیر شده باشد. اگر شما آنقدر درگیر کارهایتان هستیدکه نمی توانید چند دقیقه ای از وقتتان راصرف فرستادن این پیغام برای دیگرانکنید ، به نظرشما این اولین باری خواهد بود که شما کوچکترین تلاشی برای ایجادتغییر در روابط تان نک

/ 4 نظر / 22 بازدید
بارون

اینو قبلا خونده بودم اما اینبار شیرینی خاصی داشت. راستی چه خوب بود یک نفر به من میگفت واقعا ایا چیز قشنگی تو وجود من هست که برای بقیه جالب باشه این شاید دوباره به زندگی امیدوارم میکرد

سیمین

سلاااااااااااااااام استاد عزیییییییییییییییییز من سیمینم خواهر نسرین امروز سر کار اینترنت داشتم سریع سرک کشیدم به وبتون اخه نسرین از وبتون واسم گفته بود.الحق که با عکساتون دل آدمو آب می کنین مطلب جالبی نوشتین آدم و یه لحظه تکون میده و با خودت می گی ا ا راس می گه باید فرصت ها رو قنیمت شمرد هواسم به فرصتهام به ثانیه هام به زمانی که داره میره باشه باید بیشتر استفاده کنم اما این تکونه فقط همون لحظه ست و یه چند روزی فکرتو گاهی مشغول می کنه بعد باز می شی همون آدم عادیه و مشغولیت روزمره اما این تکون ها لازمه باید بیشتر این مطالب جلو چشامون باشه.ناگهان چقدر زود دیر می شود

اکرم

[دست][تایید]

سوسن جعفری

هفدهم شهریور مشهد بودیم. هر چی اس.ام.اس زدم و زنگ زدم نگرفتتون. گمان کردم لابد شماره عوض کردید. خوبید؟