تدوین چارچوب نظری

یکی دیگر از قسمتهای مهم برخی پروپوزالها یا طرحهای تفصیلی چارچوب نظری است. در این قسمت می خواهم به چند سوال مهم در باره چارچوب نظری پاسخ بدهم:

١- چارچوب نظری چیست؟ چارچوب نظری به مجموعه ای از گزاره ها اطلاق می شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقه بندی متغیر وابسته یا اصلی تحقیق هستند. این گزاره ها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شده باشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی آنها به لحاظ نظری توسط محقق ثابت شده باشد.

٢- ایا آوردن چارچوب نظری در پروپوزال ضرورت دارد؟ در پاسخ باید گفت اولا آوردن یا نیاوردن چارچوب نظری در یک پروپزال بستگی به فرمت پروپوزال دارد. مسلما در پروپوزالی که این بخش در آن تعبیه نشده است ضرورتی به انجام این کار نیست اگرچه من شخصا معتقدم حتی اگر  چنین بخشی پیش بینی نشده باشد بهتر است محقق این کار را انجام بدهد. بعضی از محققین نوپا گمان می کنند این کار مستلزم صرف هزینه بسیار بالایی برای نوشتن یک پروپوزال است، اما چنانچه با این همه زحمت و هزینه پروپوزال در بررسی و ارزیابی کمیته های تخصصی رد بشود تمامی زحمات آنها به هدر خواهد رفت. در نقد این مدعا باید بگویم اولا چارچوبی که برای یک موضوع طراحی شود به لحاظ تئوریک برای بسیاری از موضوعات مشابه قابل کاربستن خواهد بود ثانیا به فرض رد پروپوزال این نوع هزینه ها را باید جزء هزینه های کار پژوهش محسوب نمود. حتی شنیده ام که بعضی ها نگران دزدیده شدن پروپوزال خود می شوند. در اینجا نیز باید بگویم هیچ کاری بدون ریسک نیست مخصوصا پژوهش. محققینی که به صورت منفرد (و نه در قالب یک سازمان یا موسسه پژوهشی) اقدام به تعریف پروپوزال می نمایند همواره با چنین خطراتی مواجه هستند. چاره کار در تعریف رازآمیز پروپوزالهای پژوهشی نیست بلکه برای کاهش چنین خطراتی باید در قالب موسسات پژوهشی تقدام به انجام پژوهش نمود.

٣- آیا طراحی چارچوب نظری برای یک تحقیق یا پایان نامه ضرورت دارد؟ در پاسخ باید گفت اگر نظرسنجی ها را از دایره شمول طرحهای پژوهشی و پایان نامه خارج کنیم بدون استثنا برای تمامی طرحهای پژوهشی طراحی چارچوب نظری ضرورت دارد.. بنابر این اگر تحقیق یا پایان نامه ای قصد تبیین یا توصیف دقیق (طبقه بندی) یک موضوع را داشته باشد ضرورتا باید از چارچوب نظری استفاده نماید. بی توجهی به چارچوب نظری در چنین مواقعی به معنای تکیه زدن به حدس و گمانهای سست و بی ریشه خویش در مواجهه با مساله است. شاید این جمله اخیر را حمل بر خود کمبینی پژوهشی بنمایید ولی واقعیت این است که در بسیاری از موضوعاتی که ما مشغول پژوهش در باره آنها هستیم تجربیات پژوهشی متعددی می توان یافت که مطالعه و خواندن آنها و نیز استفاده از نظریات مرتبط با آنها می تواند ما را از تکرار خطاها بی نیاز سازد. شاید طراحی چارچوب نظری را مانعی برای بروز خلاقیت و نبوغ خود پژوهشگر محسوب کنند در این حالت توصیه می کنم محقق ابتدا تمام حدس و گمانهای شخصی خود را در ارتباط با مساله ارائه کند و آنگاه به دنبال تدوین چارچوب نظری باشد.

۴- چارچوب نظری چه فایده ای برای تحقیق دارد؟ استفاده از چارچوب نظری به معنای شراکت در تجربیات و خردورزی جمع کثیری از محققین و صاحبنظران در امر تحقیق است. فرض کنیم شما در حال انجام تحقیقی در باره مشارکت جوانان در تشکلهای دانشجویی در سطح دانشگاهها هستید. مراجعه به نظریاتی که در باره مشارکت (انواع و معیارهای آن) وجود دارد می تواند الگوی مناسبی به شما برای طراحی ابزار و نیز توصیف نتایج بدهد. اینکه شما چه سوالاتی برای سنجش مشارکت بپرسید نیاز به مبنای نظری دارد. برای ارائه گزارشتان نیز به مبنای نظری احتیاج دارید. مثلا شما به چه دلیلی مشارکت دانشجویان را بر حسب رشته های تحصیلی آنان می خواهید گزارش کنید؟ چرا نتایج را به تفکیک جنس ارائه می کنید؟ تفاوتها یا مشابهتهای مشارکت در طبقات رشته تحصیلی آیا جنسیت را با چه قرائنی توضیح می دهید؟ همه اینها نیاز به چارچوب نظری روشن دارد. معمولا در طرحهای پژوهشی که محقق قصد توصیف یا طبقه بندی موضوع تحقیق را دارد و نمی خواهد به چرایی آن بپردازد به جای اصطلاح چارچوب نظری از چارچوب مفهومی استفاده می کنند. چارچوب مفهومی نیز مجموعه ای گزاره های نظری است که صرفا به تجزیه و طبقه بندی موضوع می پردازد.

فایده چارچوب نظری منحصر به سنجش یا طبقه بندی نتایج نیست. بلکه از آن مهمتر مربوط به تبیین موضوع است. تدوین چارچوب نظری در شرایطی که محقق قصد پاسخگویی به سوالات چرادار را دارد بسیار ضروری است. به عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که محقق قصد دارد به عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در تشکلهای دانشجویی بپردازد. او چه فرضیاتی در این زمینه طرح خواهد نمود؟ منشاء این فرضیات از کجاست؟ اگر فرضیه را گزاره ای حاکی از رابطه دو یا چند متغیر در نظر بگیریم او چه مستنداتی برای ربط متغیریا متغیرهای مستقل به وابسته می تواند ارائه کند؟ او چند فرضیه باید برای تبیین موضوع ارائه کند؟ پاسخ این سوالات بر عهده چارچوب نظری است. محقق با تدوین چارچوب نظری پاسخی را که صاحبنظران به چرایی مساله تحقق داده اند به معرض آزمون می گذارد. من اعتقاد دارم هر نتیجه ای که دال بر وجود یا عدم رابطه بین دو متغیر باشد نیاز به پشتوانه نظری برای تفسیر دارد.

۵- کدام چارچوب نظری برای موضوع تحقیق من مناسب است؟ این سوال بسیار مهم است. بعضی از محققین مخصوصا در رشته علوم اجتماعی این سوال را به صورت چند گزینه ای مطرح می کنند! بدین نحو که کدام چارچوب مناسب است تضاد، کارکردگرایی، کنش متقابل نمادین یا مبادله؟ به نظر من این رویکرد به چارچوب نظری اشکال دارد. برای پیدا کردن چارچوب نظری مناسب ابتدا باید مساله تحقیق تان را انتزاع کنید. به عبارتی دقیقتر صورت زیرین مساله تان را کشف کنید. به عنوان مثال صورت زیرین مساله تقلب در یک تحقیق یا پایان نامه، چیزی جز انحراف یا کجروی نیست. لذا محقق برای تدوین چارچوب نظری مربوط به تقلب باید به نظریات مرتبط با کجروی مراجعه کند. در غیر اینصورت دست یابی به نظریه ای در باره تقلب عملا غیرممکن است چرا که شان نظریه ایجاب می کند که به موضوعات کلّی بپردازد تا مصادیق معین. یا در مثال فوق (مشارکت در تشکلهای دانشجویی) محقق می تواند مشارکت را جلوه ای از کنش داوطلبانه و اختیاری در نظر بگیرد و به نظریات مرتبط با عمل (نظیر نظریه اختیار عقلانه یا نظریه مبادله یا نظریه کنش پارسونز و ....) مراجعه کند. 

۶- چارچوبهای نظری عمده در علوم اجتماعی کدامند؟ در اینجا بهتر است به جای اینکه به نظریه خاصی اشاره کنم، موضوعات تحقیق در علوم اجتماعی را به صورت انتزاعی دسته بندی کنم. من فکر می کنم موضوعات پژوهشی در علوم اجتماعی را می توان در حالت انتزاعی به دسته های زیر تقسیم کرد:

الف- تحقیقاتی  که به بررسی عمل می پردازند.

ب- تحقیقاتی که به بررسی احساس می پردازند.

ج- موضوعاتی که به بررسی شناخت و آگاهی می پردازند.

تحقیقات فوق در سطح خرد انجام می شوند.

د- تحقیقاتی که به بررسی ارزشها و هنجارها می پردازند.

ه- تحقیقاتی که به بررسی نظم و انسجام می پردازند.

و- تحقیقاتی که به بررسی تضاد و تغییر می پردازند.

ز- تحقیقاتی که به سنجش عملکرد می پردازند.

این سه دسته اخیر تحقیقاتی هستند که در سطح کلان انجام می شوند. برای انتخاب یک چارچوب نظری مناسب مهم این است که محقق مشخص نماید موضوع منتخب او با کدامیک از این دسته ها تناسب دارد. در این حالت تدوین چارچوب نظری ساده تر خواهد شد.

٧- در تدوین چارچوب نظری از چند نظریه استفاده کنم؟ برای پاسخ به این سوال باید بین پایان نامه ها و نیز تحقیقاتی که برای سازمانهای مختلف انجام می شود تفاوت قائل بشویم. در پایان نامه ها هدف آن است که دانشجو به استادان راهنما، مشاور و ناظر نشان دهد که تحقیق کردن را می داند و واجد مهارتهای مربوطه می باشد. لذا استفاده از یک نظریه (مخصوصا در دوره کارشناسی) و دو یا سه نظریه رقیب (در دوره کارشناسی ارشد) کفایت می کند. اما در تحقیقات کارفرمایی، سفارش دهنده تحقیق کاری به تعداد نظریه ها ندارد. او انتظار دارد محقق تا جاییکه امکان دارد پاسخ قانع کننده ای در باره چرایی مساله بدهد و درصد بیشتری از تغییرات آن را توضیح دهد. لذا بدیهی است که حدّ و مرزی برای آن قائل نشود.

٨- همگرایی یا واگرایی نظریات در چارچوب نظری چه معنایی دارد؟ در مواقعی که محقق از بیش از یک نظریه برای تدوین چارچوب نظری استفاده می کند باید وجوه تشابه و تمایز نظریه های مختلف را مشخص نماید. او باید به این سوال پاسخ دهد که آیا نظریات مورد نظر وی مکمّل یکدیگرند یا رقیب هم هستند و پذیرش یکی مستلزم طرد دیگری است.

یک چارچوب نظری خوب به مدل تحلیلی مناسب می انجامد. در نوبت آینده به مدل تحلیلی می پردازم.

 

صدای خاطره

پنج شنبه گذشته شب هنگام رفتیم سدّ چالیدره (جاده طرقبه به سمت نقندر). فوق العاده رویایی بود. مخصوصا برای ما که سالهاست از اردیبشهت و خرداد شمال محرومیم. آواز انبوه قورباغه ها و جیرجیرکها در سکوت شبی که مهتابش چارده بود فوق العاده بود. ما برای ساعاتی مهمان اعماق شالیزارهای سرسبز شمال شدیم. به دوستان مشهدی توصیه می کنم حتما و حتما و حتما تماشایش کنند. از نسرینکقلب عزیزم بخاطر معرفی چالیدره متشکرم.

 

چالیدره - خرداد 87

طعم خاطره

چند روز پیش نزدیکای ظهر از یه دستفروش کنار خیابون دانشگاه چند کیلو زردآلو و هلو خریدم. تازگی هلوها منو وسوسه کرد که یه دونه اش رو کمی تمیز کنم و بخورم. گرمی و خوشمزگی هلو را تا زیر زبونم حس کردم ناگهان پرتاب شدم به اعماق خاطراتی که در دوران کودکی در حیاط پشت خونه مادربزرگم زیر درخت هلو داشتیم. گویی این هلو را همانجا چیده ام. لذت هلو صد چندان شد. 

پوست انداختن به شیوه درختان

محوطه دانشکده ادبیات خرداد 87

 

/ 16 نظر / 182 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mouse

معلومه که دوربین خوبی دارید . رزولوشنش هم خیلی بالاست . فکر می کنم رزولشن چشمهای خودتون هم بالا باشه.

ندا

مطمئنا زیبایی عکس درخت ها از دوربین نیست! از نگاهی است که این تصویر تکراری را به یک "حادثه" تبدیل کرده است... رزولوشن بالای هیچ دوربینی قادر به چنین اعجازهایی نیست!

اشکان

باشه استاد شاگردای قدیمیتون رو فراموش کردید من که دو سال پیش وبلاگتون رو میخوندم از مطالب جامعه شناسیتون که خیلی ساده اما با مفهم و زیبا بود استفاده میکردم. ولی حالا دیگه وبلاگتون اونقدر تخصصی شده که فقط به درد شاگردهای رشته خودتون میخوره. بابا به فکر ماهم با شید استاد. شاد باشید[لبخند][گل][قهقهه]

مجید

جااااااااااااااااان چشم عزیز دلم [ماچ]اشکانکم[ماچ]. حتما رعایت می کنم.

مجید

آقای دقیقی[قلب]عزیزم چشم حتما. ولی اجازه بدین بچه ها امتحان ترم رو بدن بعد. چون اینجوری بعضی ها دوپینگ می شن و اما یه عده دیگه خیلی طفلکی می شن.

مریم

خیلی بدین جواب همه رو میدین جز من. خواسته بودم بگین چه جوری با پایان نامه ام کنار بیام در صورنی که هیچ علاقه ای بهش ندارم و فقط مجبورم تمومش کنم

گیج منگولی

منم با آقا اشکان موافقم من خیلی وقتها با مطالب اینجا فال می گرفتم . خیلی وقتها از مشاوره خوبتون برخوردار می شدم و .. نمی دونم چرا این روزها اینقدر دور از دسترسید. گرچه عکسهاتون معجزه می کنه .

نی لبک

منم با خانم ندا موافقم.تازگی و زیبایی در هر لحظه وجود داره و بستگی به این داره که با چشمای خسته اونا رو نبینی بلکه با عشق اطرافت رو ببینی . و من فکر می کنم که این آقا مجید ما هم یه چنین نگاهی به زندگی و همه ابعاد و عناصر اون داره....علاوه بر نگاه جامعه شناسانه یه نگاه عمیق و نگاهی به زلالی آب و به وسعت عشق و به رنگ آبی آسمان به همه پدیده ها و موجودات اجق وجق و.... .[دست][قلب][چشمک]

غریبه

اگرم نخوایم پوست بندازیم پوستمونو خواهند کند.این جامعه لعنتی با آدمایی که همیشه حق رو به خودشون می دن.کاش این پوست کندنای ما هم مثل درختا طبیعی بود تا این زجر فقط مخصوص بعضی از آدما نباشه

مجید

مریم خانم سلام. من در جریان نبوده ام یا فرامشو کرده ام الان. می شه مشکل تون رو از نو بگین. 2- خانم ملائی نژاد حق دارین بخدا. از این هفته قول می دم آدم خوبی بشم.