پست های ارسال شده در آبان سال 1386

تلقین

این روزها که می گذرد                                   شادم این روزها که می گذرد                                شادم                                         که می گذرد                                                           این روزها                              شادم که می گذرد ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 14 بازدید