پست های ارسال شده در آبان سال 1387

مبانی جامعه شناسی

   منابع پیشنهادی برای انجام تکالیف کلاسی درس مبانی جامعه شناسی آگ برن، ویلیام فیلدینگ(۱۳۴۵)،زمینه جامعه‌شناسی،مترجم:امیر حسین آریانپور،انتشارات: دهخدا؛ فرانکلین اینکلس، آلکس(1356)،جامعه‌شناسی چیست؟، ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 22 بازدید