تمرین برای جداول توافقی

زیر درست کنید.

1-متغیر clif.f در دو طبقه از  lifeexpfمیدبه زندگی زنان)

2- متغیر clif.m در دو طبقه از  lifeexpmمیدبه زندگی مردان)

3- متغیر  cbab با سه  طبقه از متغیر  babymort (مرگ و میر کودکان)

4- متغیر cfert در پنج  طبقه از fertilty (نرخ باروری)

5- متغیر Clit را در سه طبقه از متغیر literacy (درصد باسوادان)

و آنگاه فرضیات زیر را آزمون نمایید:

6-نوع دین  (islam)بر امید به زندگی مردان تاثیر معنادار  می گذارد.

7-بین امید به زندگی زنان و مردان همبستگی مستقیم وجود دارد.

8-سطح با سوادی تاثیر معکوس بر سطح مرگ و میر کودکان می گذارد.

9-سطح با سوادی تاثیر معکوس بر سطح باروری می گذارد.

 

تمرین16- با توجه به فایل Gss93 فرضیات زیر را آزمون نمایید.

1-بین سطح سواد پدران و مادران همبستگی مستقیم وجود دارد.

2-سطح سواد مادران تاثیر معکوس بر گرایش به موسیقی می گذارد.

3-نژاد افراد بر ترجیحات مذهبی (relig ) آنان تاثیر می گذارد.

4-سواد پاسخگویان بر نگرش آنان نسبت به اشتغال زنان (fework) تاثیر مستقیم می گذارد.

5-جنسیت بر گرایش سیاسی (politics) افراد تاثیر می گذارد.

 

تمرین 17- با توجه به فایل satisf فرضیات زیر را آزمون کنید.

1-سابقه خرید (regular) مشتریان از فروشگاه بر رضایت آنان تاثیر مستقیم می گذارد.

2-مشتریانی که فاصله (distance) بیشتری از محل خرید دارند رضایت بیشتری دارند.

3-جنسیت بر انتخاب غرفه (dept) تاثیر می گذارد.

 

/ 10 نظر / 58 بازدید
فرشته

[ناراحت]

غياث آبادي

سلام تمايل زيادي داشتم كه در كلاس هايspss شما شركت كنم اما به لحاظ زماني با برنامه كاري ام و اينكه مدتي احتمالا در مشهد نباشم تداخل داشت بحر حال اميدوارم طول عمر شما براي برگزاري چند باره اين كلاس ها براي ساليان سال مستدام باشد تا در آينده از آنها استفاده كنم

فرشته

[گریه]

مجید

مرسی آقای غیاث آبادی. فکر کنم خوندن همین اسلایدها هم تا حد زیادی رفع مشکل بکند. 2- فرشته کوچولوی زمینی[قلب]، خب اینجا تنهاکانال ارتباطی از راه دور من و شاگردای دور و نزدیکمه. با اینحال من سعی ام رو می کنم ازاون استاد خوبه فاصله نگیرم. چششششششششم.

سلطانی

سلام استاد. لطفاً اگر امکان دارد در مورد اینکه چطوری واریانس متغیر وابسته را بدست بیاوریم و در فرمول کوکران بگذاریم تا حجم نمومه پایین برود کمی توضیح دهید. راستش چند بار از اساتیدم پرسیدم ولی اونها ی جواب مبهم دادن. [گل]مرسی

سلطانی

مجید

سلام. واریانس متغیر وابسته را از دو طریق می شود برآورد کرد: الف-تحقیقات انجام شده در باره موضوع. ب- اگر تحقیقی نبود باید یک تحقیق اولیه در یک نمونه لااقل 30 نفره با ابزار اصلی تحقیق انجام بدیم و واریانس را محاسبه کنیم. اما نباید تصور کنید با محاسبه واریانس حجم نمونه کم خواهد شد. انچه که در کم و زیاد شدن حجم نمونه تاثیر می گذارد خطای نمونه گیری یا همان d می باشد. این شاخص مقدار خطایی است که می حقق حاضر است در برآورد میانگین از آن چشم پوشی کند. برخی به اشتباه خیال می کنند مقدار این شاخص نباید بیش از 5 درصد باشد. در حالیکه d تابع واحد اندازه گیری متغیر است مثلا d برای متغیر درآمد می تواند 50000 باشد، اما d برای برآورد درصد مبتلایان به ایدز بهتر است از یک درصد هم کوچکتر باشد. این یادداشت را باید جمله به جمله چند بار با حوصله کامل بخوانید وگرنه من هم می شوم یکی از همان استادها[نیشخند]

فرشته

[گل][لبخند]

هاشم

از انسانهای که بدون انگیزه مادی اطلاعات مفید در اختیار دیگران می گذارند(مثل شما) نهایت سژاس را دارم.واقعا چند مشکل بزرگ تو ذهنم حل شد. مرسی

هاشم

سپاس